Cristiano Ronaldo, Chân dung gia đình Giáng sinh!Lễ hội một trò chơi màu đỏ trong 60 trận đã ghi được 46 bàn thắng Agenbola

Chân dung gia đình Giáng sinh của Cristiano Ronaldo!Festive A Red ghi được 46 bàn thắng sau 60 trận trong năm [Agenbola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 12: Hôm nay là một Giáng sinh truyền thống phương Tây.