Cuộc tranh tài trên sa mạc của đội tuyển hóa học

Cuộc tranh tài trên sa mạc của đội tuyển hóa học

Dưới đây là một số hình ảnh về một ngày luyện tập trên thao trường của các huấn luyện viên (HLV), vậ