Tổng quan top 6 Premier League: Cuộc đua song mã của Man City – Liverpool, thành London chỉ mơ top 4

Tổng quan top 6 Premier League: Cuộc đua song mã của Man City – Liverpool, thành London chỉ mơ top 4

Premier League sẽ trở lại cuối tuần này và thị trường chuyển nhượng tại Anh sẽ đóng cửa vào ngày 9/8