HLV Mai Đức Chung: “Chúng tôi sẽ vượt qua cửa ải cuối cùng”

HLV Mai Đức Chung: “Chúng tôi sẽ vượt qua cửa ải cuối cùng”

Chiến thắng trước Myanmar khiến HLV Mai Đức Chung rất vui, ông nói: “Tôi rất mừng vì chỉ còn cửa ải