HLV Shin Tae-yong về Hàn Quốc, huỷ kế hoạch tập trung U18 Indonesia

HLV Shin Tae-yong về Hàn Quốc, huỷ kế hoạch tập trung U18 Indonesia

Theo kế hoạch trước đó, U18Indonesiasẽ bắt đầu tập trung từ ngày 28/6 đến ngày 15/7. Tuy nhiên, trướ

HLV Shin Tae-yong ngầm khẳng định U23 Việt Nam không còn mạnh hơn U23 Indonesia

HLV Shin Tae-yong ngầm khẳng định U23 Việt Nam không còn mạnh hơn U23 Indonesia

HLV Shin Tae-yong đánh giá: “Trong các trận đấu trước và kể cả khi tôi nhậm chức HLV trưởng ở Indone