Indonesia ban hành luật có một không hai nhằm giảm tắc đường tại ASIAD 2018

Indonesia ban hành luật có một không hai nhằm giảm tắc đường tại ASIAD 2018

Jakarta, cùng với Palembang, là những thành phố tổ chứ ASIAD lần thứ 18 trong lịch sử. Trong bối cả