16 -Year -old và 18 ngày!Muko trở thành cầu thủ trẻ nhất Judi Bola com trong lịch sử của Champions League

16 -Year -old và 18 ngày!Muko trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của Champions League [Judi Bola Com]: Thể thao được báo cáo vào ngày 9 tháng 12: lúc 1:55 sáng ngày 9 tháng 12, Giờ Bắc Kinh, Nhóm Champions League Group F Nhóm F Số 1in 6,Dortmund 2-1 đã đảo ngược để đánh bại Zenit, với nhỏ