Liverpool thắng giòn Arsenal: Lời khiêu chiến Real Madrid

Liverpool thắng giòn Arsenal: Lời khiêu chiến Real Madrid

Liverpool có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Arsenal, đầy tự tin chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Rea