Liverpool và 2 bộ mặt hoàn toàn khác biệt trước Villarreal

Liverpool và 2 bộ mặt hoàn toàn khác biệt trước Villarreal

Trong 45 phút đầu tiên trước Villarreal, Liverpool không dứt điểm trúng đ&