sư tử hổ

sư tử hổ

Sư tử “non” liệu c như hổ “giấy”?【sư tử hổ】:Ở một bảng đấu có một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn hẳn