xứ wales

xứ wales

Ngy trọng đại của Xứ Wales【xứ wales】:Năm 2011, Xứ Wales xếp thứ 117 thế giới, kém cả Haiti và Guatem